Základní astrologické pojmy - slovník astrologie

Ascendent -jde o stupeň ekliptiky vycházející v určitém momentu nad obzor. Ascendent je průsečík ekliptiky s místním horizontem na východě. Vypovídá o tom, jak nás vnímá naše okolí, jak zpracováváme celý horoskop a do jisté míry promlouvá i do naší vizáže.

Aspekt -úhel, jenž mezi sebou svírají na ekliptice dva prvky horoskopu. Hlavními aspekty jsou konjunkce (0°), sextil (60°), kvadratura (90°), trigon (120°) a opozice (180°). Existuje i celá řada dalších aspektů.

Astrokartografie -astrologická disciplína, jenž zkoumá zejména vliv různých míst na zrozence. Díky tomu lze lépe definovat, kde na světě člověk nejsnáze dosáhne svých snů a plánů. Např. kariéry, peněz, kvalitnějšího vztahu nebo i celkové spokojenosti.

Čas -v astrologii hraje klíčovou roli. Pro astrologické rozbory je nezbytné znát co nejpřesnější čas narození. V astrologickém pojmosloví je mnoho různých časů. Např. čas hvězdný, místní, sluneční či světový. Velkou roli hraje i to, zda byl zavedený letní a zimní čas.

Dekumbitor -horoskop vytvořený pro okamžik začátku nemoci. Staří astrologové doporučují dekumbitor počítat v moment ulehnutí nemocného na lůžko. Z tohoto horoskopu lze získat informace o pravděpodobném průběhu onemocnění.

Descendent -stupeň ekliptiky zapadající v určitém momentu pod obzor. Jde  o průsečík ekliptiky s místním horizontem na západě. V horoskopu narození vypovídá descendent zejména o našich dlouhodobých partnerských vztazích, manželství nebo i o veřejných nepřátelích.

Direkce -prognostická metoda. V praxi se používají hlavně direkce sekundární (vychází ze vztahu mezi rotací Země kolem osy a rotací Země kolem Slunce) a primární (různé postupy).

Dobroděj -planeta s příznivým vlivem. Typickými představiteli jsou Venuše (přezdívaná „malé štěstí") a Jupiter (zvaný „velké štěstí").

Domicil -planeta nacházející se ve znamení, ve kterém vládne (je tzv. „doma") a kde může nejlépe uplatnit svůj vliv. Např. Luna v Raku či Mars v Beranu.

Domy -dvanáct oblastí horoskopu, ve kterých se realizuje vliv planet. Existuje několik systémů výpočtu astrologických domů. Mezi nejčastěji používané patří systém Placidův, topocentrický nebo Regiomontanův.

Dračí hlava -nebo-li Severní lunární uzel. Z astronomického hlediska se jedná o místo, kde se protíná lunární dráha s ekliptikou a kde vystupuje do severní části. Dračí hlava a ocas spolu svírají úhel 180° (= tedy jsou v opozici). 

Dračí ocas -nebo-li Jižní lunární uzel. Z astronomického hlediska se jedná o místo, kde se protíná lunární dráha s ekliptikou a kde vystupuje do jižní části. Dračí hlava a ocas spolu svírají úhel 180° (= tedy jsou v opozici).

Efemeridy -důležité tabulky pro každého astrologa, které obsahující polohy planet v určitých obdobích. Slouží jako podklad pro ruční výpočet horoskopu. V dnešní době to ve většině případů vyřeší vhodný astrologický program.

Ekliptika -zdánlivá dráha Slunce kolem Země

Elekce -astrologická metoda, jejíž cílem je vybrat nejvhodnějšího moment k uskutečnění určité záležitosti (např. operace, nastěhování do domu, svatba, rozvod, založení firmy, podání žaloby apod.). Výsledkem by mělo být podpoření co nejlepšího průběhu a i vývoje dané situace.

Elevace -planeta nacházející se nejblíže MC (Medium Coeli). V této pozici získává na významu.

Exil -planeta nacházející se v protilehlém znamení, než v jakém vládne. Např. Slunce ve Vodnáři nebo Neptun v Panně.

Hermova váha -astrologická metoda, která slouží k upřesnění času narození. Vychází z předpokladu existence vztahu mezi Lunou a osou Ascendent/Descendent u horoskopu početí a zrození. Další metodou k rektifikaci času narození jsou např. primární direkce.

Horární astrologie -astrologický obor známý také pod jmény hodinová či dotazová. Horoskop vzniku otázky v sobě skrývá i odpověď na otázku. Proto jde o metodu, jenž nabízí konkrétní odpověď na konkrétní otázku.

Horoskop -grafické zobrazení konstelací, planet a dalších prvků v daný okamžik (podle druhu horoskopu).

I.C. (Imum coeli) -nebo-li hlubina nebe. Jedná se o průsečík ekliptiky s místním poledníkem pod obzorem. V horoskopu reprezentuje zejména náš domov, geny, rodinu, zázemí a jednoho z rodičů.

Jarní bod -průsečík roviny ekliptiky s rovinou rovníku. Slunce se do tohoto bodu dostává jednou ročně v den jarní rovnodennosti (cca 21.3.). V tento okamžik vstupuje do znamení Berana, což je začátek zvěrokruhu.

Jupiter -vládne znamení Střelce. Představuje expanzi, spravedlnost i otevřenost.

Kvality -jde o astrologické rozdělení znamení na základní (Beran, Rak, Váhy, Kozoroh), pevná (Býk, Lev, Štír, Vodnář) a proměnlivá (Blíženci, Panna, Střelec, Ryby). Každá kvalita má svůj význam.

Luna -vládne znamení Raka. Představuje hlavně city a vztah k rodině.

Mars -vládne znamení Berana. Reprezentuje zejména průbojnost a odvahu.

M.C. (Medium Coeli) -nebo-li střed nebe. Jedná se o průsečík ekliptiky s místním poledníkem nad obzorem. V horoskopu reprezentuje naši kariéru a společenské postavení.

Merkur -vládne znamení Blíženců a Panny. Hlavním významem jsou způsob myšlení a komunikace.

Mužská znamení -reprezentují schopnost prosadit se. Jsou to znamení ohnivá a vzdušná (Beran, Blíženci, Lev, Váhy, Střelec, Vodnář).

Nativita -jiné označení pro horoskop zrození

Neptun -vládne znamení Ryb. Reprezentuje hlavně citlivost, intuici, sociální cítění, ale i vztah k duchovním záležitostem či umění.

Orbis -jedná se o rozsah působnosti aspektu. Tento údaj není fixně daný, astrologové se v názorech na míru orbisu liší. Každý aspekt může mít jiný orbis.

Pád planety -planeta nacházející se ve znamení, kde je v oslabení. Např. Luna ve Štíru.

Pluto -vládce znamení Štíra. Představuje např. regeneraci, manipulaci, schopnost pracovat s podvědomím, hloubavost i vztah k ezoterice.

Polarity -rozdělení znamení na mužská a ženská. Každá z těchto polarit má svůj astrologický význam.

Povýšení planety -planeta nacházející se ve znamení, kde získává na síle. Např. Luna v Býku.

Radix -jiné označení horoskopu zrození, nebo-li osobní horoskop či horoskop narození.

Rektifikace -postupy sloužící ke zpřesnění času narození. Existuje několik metod, např. Hermova váha nebo primární direkce.

Retrogradita -jde o zdánlivý zpětný pohyb planet na obloze. Jedná se o iluzi, která vzniká tím, že se na planety díváme ze Země. Retrográdní pohyb se projevuje u všech planet (kromě Slunce a Luny) a opakuje se vždy po určité době.

Rovnodennost -nastává v okamžik, když se Slunce na své pouti po ekliptice dostane na místo průsečíku ekliptiky s rovníkem. Den a noc jsou stejně dlouhé. K rovnodennostem dochází 2x ročně. Jarní rovnodennost nastává kolem 21. 3., podzimní rovnodennost okolo 23. 9.

Saturn -vládne znamení Kozoroha. Hlavním významem je vytrvalost, cílevědomost, serióznost a trpělivost.

SEČ -středoevropský čas

SELČ -středoevropský letní čas

Slunce -vládne znamení Lva. Reprezentuje např. životní energii a velkorysost, ale i ego nebo pýchu.

Slunovrat -jde o okamžik, kdy se Slunce dostane na ekliptice na nejsevernější část (letní slunovrat) nebo na nejjižnější část (zimní slunovrat). Během letního slunovratu (kolem 21. 6.) Slunce dosáhne obratníku Raka a na severní polokouli je nejdelší den. V rpůběhu zimního slunovratu (kolem 21. 12.) Slunce dosáhne obratníku Kozoroha a na severní polokouli je nejdelší noc.

Solární horoskop -horoskop spočítaný pro moment, kdy se Slunce dostane na obloze do stejné polohy, jako bylo v okamžik narození. K domu dochází přibližně v době narozenin. Solární horoskop vypovídá o tom, jaký bude daný rok a jde o další prognostickou astrologickou metodu.

Stélium -konstelace, kdy se v těsné blízkosti na ekliptice v určitém orbisu sejdou tři a více planety. Jinými slovy jde o troj a více konjunkci.

Synastrie -astrologická metoda, která srovnává horoskopy dvou osob. Jinými slovy jde o partnerskou astrologii. Horoskopy obou osob se položí přes sebe a astrolog vyhodnocuje, jak jednotlivé prvky mezi horoskopy spolupracují nebo zda vznikají třecí plochy. Synastrie je to samé, co partnerský horoskop.

Škůdci -planety s nepříznivým vlivem podle tradiční astrologie. Například Mars nebo Saturn.

Uran -vládne znamení Vodnáře. Klíčovými pojmy jsou např. nezávislost, svoboda a originalita.

Venuše -vládne znamení Býka a Vah. Má v popisu práce např. radost ze života, lásku, radost a vztah k umění.

Znamení -znamení jsou 30 stupňové výseče ekliptiky. Astrologická znamení začínají v bodu jarní rovnodennosti a střídají se takto: Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář a Ryby.

Ženská znamení -ukazují na vnímavost a schopnost reagovat na podněty. Ženská znamení jsou znamení, která patří do vodního a zemského živlu (Býk, Rak, Panna, Štír, Kozoroh, Ryby).

Živly -znamení se rozdělují do 4 živlů. Ohnivá (Beran, Lev, Střelec), zemská (Býk, Panna, Kozoroh), vzdušná (Blíženci, Váhy, Vodnář) a vodní (Rak, Štír, Ryby).

Hledat podle témat
Náš tip

Místo pro váš reklamní odkaz v side baru obalený textem. Přečtěte si zajímavé články o alternativní léčbě nemocí a zdraví.

 
X

Veškeré nabízené služby jsou pozastaveny

Omlouváme se, ale z důvodu nemoci jsou veškeré nabízené služby jsou pozastaveny.

Zobrazit detaily