Duchovní cesta a astrologie

Mnoho lidí jejich Srdce táhne k sebepoznání a k duchovní cestě. Díky astrologii můžeme přinést další úhel pohledu a nabídku toho, kam se vydat. 

První věcí, která je snad již dostatečně známá je, že se nelze řídit pouze postavením Slunce ve znamení. Lze samozřejmě předpokládat, že Slunce v Rybách bude mít větší sklony k meditacím, výkladům snů nebo Bhakti joze. Ovšem máme zde dalších 9 planet, Ascendent a další prvky, které do směřování jedince výrazně promlouvají.

Živly v horoskopu a duchovní cesta

Primárně se podívejme pár slovy na živly. Převaha ohnivého živlu člověka přímo předurčuje k cestě skrze aktivní rozvoj, práci s vůlí a energiemi. Může zde být ale menší trpělivost, proto je třeba volit cestu, kde nejsou dlouhé prodlevy a nejlépe je zapojeno i fyzické tělo, aby člověk cítil plné využití svých duševních i fyzických sil. V oblasti jogy lze zvolit cestu Radža jogy, nebo různá tzv. bojová cvičení podložená duchovním rozvojem jsou také dobrou volbou. Na druhou stranu, silný oheň dokáže podpořit vášeň a touhu po Poznání.
Převaha vodního živlu naznačuje schopnost bohatého vnitřního prožitku a emocí. To může být volba pro cestu meditace, práci s kartami, channeling, výklady snů, nebo také již zmíněnou Bhakti jogu.
Zdůrazněný vzdušný živel naznačuje spíše vztah k přemýšlení a potřebě mnoha impulsů, častých kontaktů s druhými lidmi a výměně názorů. Astrologie, krátké cílené meditace založené spíše na vědomém směřování než pocitech, nebo Džňána joga jsou tím, co může vzdušné jedince oslovovat.
Zemský živel je více pragmatický a nemusí vždy snadno připustit duchovní cvičení založené na pocitech nebo intuici. Proto volba numerologie, astrologie či práce s minerály můžou být tím, na co si člověk s vlivem země rád šáhne. A nemusí se tedy pouštět do oblastí, které mu jsou na hony vzdálené.

Astrologické domy

Řídit se pouze živly by ovšem nestačilo. V oblasti astrologických domů se soustředíme hlavně na 1., 8., 9. a 12. dům.
První dům je důležitý proto, abychom viděli nejen to, jak zrozenec působí na své okolí. Ale zejména v případech, kdy je 1. dům silně obsazený několika planetami víme, že se jedná o člověka, který dává důraz na svoje Já. Proto bude nejspíše potřeba, aby se dokázal odpoutat od pocitu vlastní důležitosti. 8. dům je tématem esoteriky a všeho skrytého. Pokud ho má někdo silně obsazený, tak to tedy nemusí nutně znamenat zdůrazněný zájem o sexualitu, jak obvykle mnoho zájemců o astrologii napadne. Ale také vztah ke všemu skrytému, tajemnému, k hlubším tématům života a smrti.
9.dům přibližuje zájemce k filosofiím a různým druhům náboženství, vztahu ke vzdáleným civilizacím a jejich náboženskému dědictví. Může zde být celoživotní zájem o sebevzdělávání v duchovní sféře a filosofiích.
A nakonec 12. dům nám vypovídá zejména o vztahu k podvědomí, k bádání v oblastech duše, zájmu o psychologii a také o různé meditace.

Pokud se tedy podíváme na živly, obsazenost výše zmíněných domů a vzájemné aspekty mezi planetami, získáme první náznak toho, kam může duchovně hledající směřovat, co mu může vyhovovat. Nelze samozřejmě na základě těchto prvků udělat komplexní závěr. Je to první nástin, na základě kterého budete skrze osobní horoskop a jeho analýzu dále rozvíjet duchovní směr, kudy se dát.
Dále musíme pokračovat studiem všech 10 planet, jejich postavením a vazbami a získat ucelený pohled o nositeli horoskopu. K dokreslení slouží i další astrologické prvky, kterých není málo.
Samozřejmě nesmím zapomenout na upozornění, že bychom se také měli zaměřit na to, kde jsou slabé a silné články člověka i mimo tzv. duchovní oblast. Je to proto, že duchovní cesta není něčím odděleným, ale je součástí našeho Bytí. A velmi často zjistíme, že například partnerské problémy jsou tím, co komplikuje rozvoj lidské Duše a že primární pomoc v tomto směru umožní nástup duchovní cesty a výrazný pokrok v našem vývoji.

Vše tedy souvisí se vším...

Hledat podle témat
Náš tip

Místo pro váš reklamní odkaz v side baru obalený textem. Přečtěte si zajímavé články o alternativní léčbě nemocí a zdraví.

 
X

Veškeré nabízené služby jsou pozastaveny

Omlouváme se, ale z důvodu nemoci jsou veškeré nabízené služby jsou pozastaveny.

Zobrazit detaily